slideshow 1

Добре дошли

Сдружение „Организация Дром“ е създадена през 1997 г. Тя е една от най-големите и най-стари организации  в Република България за защита  правата на човека и насърчаването на равните права на ромите. Сдружението създава т. нар. „Видински модел на десегрегация“, който дава равен достъп до качествено образование на ромите. Между 2000 г. и 2015 г., организацията предостави подкрепа на над 3,000 деца от ромски произход във Видински регион, тъй като програмата се разпространява в градовете Видин, Белоградчик, Брегово, Димово, Кула и село Арчар.

След 2016 г., организацията работи активно по програми за достъп до жилище за ромите, изгражда своя организационен капацитет и работи по овластяване на ромите за антидискриминация и интеграция. В средата на 2019 г. открива собствен магазин „Хелзинки“, който прилага финландски модел, за да издържа свои стопански инициативи, като например курсове по информационни и комуникационни технологии и предприемачество за млади таланти.

Сдружението работи предимно в област Видин, една от 28-те области на България, която обхваща около 3% от територията с 1,6% от населението на страната (121 000 души). Около 20% от населението на област Видин са българи от ромски етнически произход, което е едно от най-високите съотношения в България по данни на Националния статистически институт. Процентът на безработни роми в Област Видин е 95%, а повечето от тях живеят в изключително лоши условия, без канализация и електричество.

За своята близо 25 годишна работа, „Организация Дром“ получава редица престижни международни и национални награди и признание от Европейската комисия, Световната банка, Amnesty International, Human Rights Watch, Община Видин и др. Публикации за организацията са правени в националния и регионалния печат, но също така и в International Heralds Tribune, New York Times и др.