slideshow 1

You are here

Годишен доклад

Годишен доклад на Сдружение "Организация Дром" за 2019 г.

Покана

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин, на основание чл. 12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 15.05.2020 г. от 14:00 ч. в гр. Видин, ул. „Бдин“№ 18, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин за 2019 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“- гр. Видин за 2019 г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2019 г.;

3. Разни.

Годишен доклад за 2019 г.

10 март 2020 г.

Регионална кръгла маса

На 24 юли 2019 г., Сдружение Сдружение “Организация Дром”  и Български хелзинкски комитет проведоха Регионална кръгла маса на тема: „Модели на добри практики за интеграция на ромите“ . Популяризираха се положителни примери на решаване проблеми на ромите – чрез „посланици на добри практики“. Тези посланици представиха успешни стратегии за разрешаване на най-често срещаните проблеми на ромите. В областите: образование, жилищни условия, здравеопазване, достъп до заетост.

Pages