slideshow 1

You are here

Регионална кръгла маса

Днес, Сдружение Сдружение “Организация Дром”  и Български хелзинкски комитет проведоха Регионална кръгла маса на тема: „Модели на добри практики за интеграция на ромите“ . Популяризираха се положителни примери на решаване проблеми на ромите – чрез „посланици на добри практики“. Тези посланици представиха успешни стратегии за разрешаване на най-често срещаните проблеми на ромите. В областите: образование, жилищни условия, здравеопазване, достъп до заетост.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДРОМ" - гр.Видин, на основание чл.12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 06.03.2019 в 15.30ч. в гр.Видин ул.Бдин, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин за 2018г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин за 2018г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2019г.;

3. Приемане на нови членове на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин;

4. Разни.

Проект „Равен достъп до жилища за роми ..."

Осигуряването на равен достъп до жилище за ромите от гр. Видин е огромно предизвикателство днес, тъй като проблемът засяга мнозинството от жителите на ромския квартал „Нов път“.

„Организация Дром“ работи повече от 15 години по осигуряването на качествено образование за ромските деца в гр. Видин и Северозападна България и постигна успехи, които достигнаха до важни международни институции и бяха признати от редица международни организации.

Pages