slideshow 1

You are here

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДРОМ" - гр.Видин, на основание чл.12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 06.03.2019 в 15.30ч. в гр.Видин ул.Бдин, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин за 2018г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин за 2018г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2019г.;

3. Приемане на нови членове на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ"-гр.Видин;

4. Разни.

Проект „Равен достъп до жилища за роми ..."

Осигуряването на равен достъп до жилище за ромите от гр. Видин е огромно предизвикателство днес, тъй като проблемът засяга мнозинството от жителите на ромския квартал „Нов път“.

„Организация Дром“ работи повече от 15 години по осигуряването на качествено образование за ромските деца в гр. Видин и Северозападна България и постигна успехи, които достигнаха до важни международни институции и бяха признати от редица международни организации.

Последно издание за сезона на Часът на юриста

На станицата на организацита във фейсбук, можете да гледате  предаването "Часът на юриста" (част 6),  което се излъчват по Телевизия Видин, като част дейностите по проект "Равен достъп до жилища за ромите от гр. Видин".

https://www.youtube.com/watch?v=wBlJeOlPTIk

Pages