slideshow 1

You are here

Meждународeн републикански институт на САЩ

19 юни 2023

Донка Панайотова с принос към доклад на Международния републикански институт на САЩ

В средата на този месец, г-жа Донка Панайотова, председател на УС на Сдружение „Организация Дром“ беше интервюирана от експерти към Международния републикански институт на САЩ относно доклада на института за 2023 г. на тема „Оценка на уязвимостите към корупция на общинско ниво в България“.

РАБОТЕН СЕМИНАР

12 юни 2023 г.

„ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ“

8-9 юни, гр. Видин

20 април, 2023

 
РЕГИОНАЛНА ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СРЕЩАТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА, НЕТОЛЕРАНТНОСТТА, ЕЗИКЪТ НА ОМРАЗАТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Покана

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин, на основание чл. 12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 28.04.2023 г. от 14:00 ч. в гр. Видин, ул. „Бдин“№ 18, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин за 2022 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“- гр. Видин за 2022 г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2022 г.;

3. Разни.

Pages