slideshow 1

You are here

10 October 2022

Organisation Drom will launch a new European project in 2023

6 май 2022 г.

Анализ на актуалните държавни документи и стратегии за интеграция на ромите за периода 2021-2030 г.

Савелина Данова, външен експерт

Сдружение „Организация Дром“

 

28 април 2022 г.

Какви са перспективите образователната десегрегация да стане държавна политика според заложените цели и мерки в държавните стратегии за периода 2021-2030?

Савелина Данова, външен експерт

Сдружение „Организация Дром“

 

28 април 2022 г.

Какви са перспективите образователната десегрегация да стане държавна политика според заложените цели и мерки в държавните стратегии за периода 2021-2030?

Савелина Данова, външен експерт

Сдружение „Организация Дром“

 

Pages