slideshow 1

You are here

Проект „Равен достъп до жилища за роми ..."

Сдружение „Организация Дром“ организира кръгла маса на тема “Равен достъп до жилища за роми от кв. „Нов път“ – гр. Видин, история, реалности“ на 30.06.2017 г. Събитието се проведе в конферентната зала на Областна администрация – гр. Видин, където г-жа Донка Панайотова, председател на УС на сдружението приветства гостите и участниците. Сред участниците първи взе думата г-н Генади Велков, председател на Общинския съвет на гр. Видин. Презентации направиха д-р Красимир Кънев, председател на Български Хелзински Комитет, г-н Камел Насър (Агенция по вписванията – гр.

„Незаконното строителство – феномен на съвремието”.

На 28.04.2017 г. Сдружение "Организация Дром“ организира кръгла маса на тема „Незаконното строителство – феномен на съвремието”.

Кръглата маса имаше за цел да представи пред широката публика основните проблеми свързани с незаконното строителство, а именно: Понятие за незаконно строителство, Контрол и санкции, Защита при незаконно строителство.

Събитието се проведе като част от дейностите по изпълнение на проект ,,Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин”.

 

Материали по проект ,,Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин”

Сдружение "Организация Дром“ изготви материали с цел подобряване на културата ни по отношение на узаконяване на незаконни постройки и какви стъпки да предприемат жителите на кв. „Нов път“ – гр. Видин за да защитят вече изградена къща без необходимите разрешителни.

Бяха издадени и разпространени брошура, плакат и флайър. Информация за тях може да видите и на фейсбук страницата на организацията. 

Pages