slideshow 1

You are here

„Незаконното строителство – феномен на съвремието”.

На 28.04.2017 г. Сдружение "Организация Дром“ организира кръгла маса на тема „Незаконното строителство – феномен на съвремието”.

Кръглата маса имаше за цел да представи пред широката публика основните проблеми свързани с незаконното строителство, а именно: Понятие за незаконно строителство, Контрол и санкции, Защита при незаконно строителство.

Събитието се проведе като част от дейностите по изпълнение на проект ,,Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин”.

 

Материали по проект ,,Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин”

Сдружение "Организация Дром“ изготви материали с цел подобряване на културата ни по отношение на узаконяване на незаконни постройки и какви стъпки да предприемат жителите на кв. „Нов път“ – гр. Видин за да защитят вече изградена къща без необходимите разрешителни.

Бяха издадени и разпространени брошура, плакат и флайър. Информация за тях може да видите и на фейсбук страницата на организацията. 

Часът на юриста

На станицата на организацита във фейсбук, можете да гледате  предаванията "Часът на юриста", който се излъчват по Телевизия Видин и са част от проекта "Равен достъп до жилища за ромите от гр. Видин".

 https://www.facebook.com/Organization-Drom-306927972769559/

Pages