slideshow 1

You are here

Вестник "Знание" - брой 1

Вестник "Знание" се издава в рамките на проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин“ и се подготвя изцяло от учениците, част от клубовете "Млад журналист" в гр. Белоградчик, Брегово, Кула и с. Арчар.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива.

Pages