slideshow 1

You are here

8 април, 2022

 
Сдружение "Организация Дром" се включва официално в европейска мрежа за правата на ромите
 
Днес, на Международния ден на ромите, Сдружение "Организация Дром" стана част от европейска мрежа за правата на ромите , след като първата й среща се проведе в хибриден формат в Будапеща. Мрежата включва 18 организации за правата на човека от 15 различни държави и се стреми да обедини активисти, които се борят за защита на човешките права на ромите в цяла Европа.
 

Покана

Покана

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин, на основание чл. 12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 12.04.2022 г. от 14:00 ч. в гр. Видин, ул. „Бдин“№ 18, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин за 2021 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“- гр. Видин за 2021 г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2022 г.;

28 февруари 2022 г.

КАК БЪЛГАРСКИТЕ ЗДРАВНИ ВЛАСТИ И ПОЛИТИКО-МЕДИЙНАТА СРЕДА РЕАГИРАХА НА КОВИД ПАНДЕМИЯТА СРЕД РОМИТЕ?

Румян Русинов, политолог

Организация Дром

 

 

28 януари 2022 г.

Интервю с Бернар Рорке, редактор в Европейски център за правата на ромите в Будапеща относно ролята на „Организация Дром“ в процеса на образователна десегрегация в Централна и Източна Европа

 

Pages