slideshow 1

You are here

3 януари 2022 г.

 

„Организация Дром“ се присъединява към Европейска мрежа за правата на ромите

17 декември 2021 г.

Интервю с проф. Елена Марушиакова и проф. Веселин Попов за процеса на образователна десегрегация и ролята и значението на „Организация Дром“

 

15 декември 2021 г.

Kръгла маса на тема „Равен достъп до жилище за ромите във Видин”

Организация Дром“

Сдружение „Организация Дром“ организира кръгла маса на тема „Равен достъп до жилище за ромите във Видин“, за да предостави актуална информация за ключовите предизвикателства във Видин и цялата страна с участието на местни заинтересовани страни. Участниците се свързваха чрез онлайн платформа поради ограниченията на Covid-19, които не позволяват събирания.

30 ноември 2021 г.

Анализ на резултатите от изборите за народни представители от 14 ноември 2021 г. и политическото (не) участие на ромската общност

Румян Русиновполитолог, „Организация Дром

30 ноември 2021 г.

Pages