slideshow 1

You are here

Дарение за 51 ромски семейства в кв. „Нов път“

9 март 2021 г.

На 4 февруари 2021 г. и на 7 март 2021 г., Сдружение „Организация Дром“ направи дарение в гр. Видин (кв. Нов път“) на 51 ромски семейства, които са бедстващи в резултат на Covid-19 пандемията. 176 ромски деца и техните семейства получиха основни хранителни продукти, закупени със средства, които бяха осигурени от Националната мрежа на децата (НМД) чрез Фондация “Kahane”. Освен това, „Организация Дром“, която също така управлява магазин „Хелзинки“ в гр. Видин, дари дрехи на всички деца.

Покана

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин, на основание чл. 12 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 15.04.2021 г. от 14:00 ч. в гр. Видин, ул. „Бдин“№ 18, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“ - гр. Видин за 2020 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“- гр. Видин за 2020 г. и определяне и приемане на проектобюджета за 2021 г.;

3. Разни.

Поздравления от Сдружение „Организация Дром“

30 декември 2020 г.

Скъпи приятели и поддръжници на „Организация Дром“,

Бихме искали да ви благодарим за вашата голяма подкрепа и да ви кажем, че имахме нелека, но много успешна 2020 г. В контекста на пандемията Covid-19 успяхме да продължим дейността си и да подкрепим толкова много бедни ромски семейства и млади таланти във Видинския регион. Не бихме могли да направим това без подкрепата на нашите чуждестранни и национални партньори. Не бихме могли да направим това без подкрепата на нашите местни партньори. Благодарим на всички за вашата отдаденост!

Pages