slideshow 1

You are here

Конкурс за набиране на обучаеми за курсове по ИКТ и предприемачество

Организация Дром обявява конкурс за набиране на обучаеми за курсове по ИКТ и предприемачество

7 септември 2020 г.

„Организация Дром“ ще стартира тримесечен курс по информационни и комуникационни технологии и предприемачество за млади хора на възраст 18-30 години.

Изисквания към кандидатите:

• Поне гимназиално образование

• Компютърна грамотност (средно ниво)

• Умения по английски език (средно ниво)

Организация Дром приключи успешно проект в партньорство с четири други организации, финансиран от Европейската комисия (2018-2020 г.)

30 април 2020 г.

Общата цел на проект “Oвластяването на ромите за борба с дискриминацията и интеграция” беше да даде възможност на ромските бенефициенти да се справят със системната дискриминация, използвайки положителните прецеденти, предвидени в закона и практиката за равенство.

Pages