slideshow 1

You are here

За нас

Донка Панайотова е председател и учредител на Сдружение „Организация Дром”. Организацията възникна през 1997 г. като сдружение за защита правата на човека и три години по-късно стартира изпълнението на проекта, който се оказа най-публичната образователнa инициатива в Централна и Източна Европа, по-конкретно, пилотният проект за десегрегация на ромското образование или т.нар. „Видински десегрегационен модел”. Г-жа Панайотова е магистър по педагогика от СУ „Климент Охридски”, има 20 години опит като учител и 12 години опит в гражданския сектор. Съавтор е на две книги „Социометрията: наука или метод” (2007) и „Децата растат” (2009), а също така е публикувала редица статии в националния печат и е предоставяла интервюта за национални и международни печатни и електронни медии. Има международни изяви в конференции в Белгия, Румъния, Сърбия, Унгария, Южна Африка, и др.

Сдружение „Организация Дром” е световно известна със стартирането на пилотния проект за десегрегация на ромското образование в гр. Видин, България. Това е най-добрия пример от практиката на неправителствена организация, която прокарва равен достъп до качествено образование за ромските деца в интегрирана училищна среда. Проектът започна през 2000 г. от Донка Панайотова (председател) със 100 ромски деца превозвани от сегрегираният ромски квартал на гр. Видин до интегрираните училища. През 2010 г. над 4 000 ромски деца се обучават в интегрирана училищна среда благодарение на десегрегационните програми в 11 български градове, които последваха примера даден от Видин. През учебната 2009/2010 година около 400 ромски деца са включени в десегрегационната програма на гр. Видин, ръководена от „Организация Дром”.


СЪЗДАВАНЕ

Сдружение „Организация Дром” е неправителствена организация със седалище в гр. Видин, регистрирана във Видински окръжен съд на 15 септември 1997 година и вписана в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за публични цели под No: 20031208016.

 

МИСИЯ

Да подпомогаме интеграцията на ромите сред българското общество, като по този начин съдействаме за процеса на демократизация и европейска интеграция.

ЦЕЛИ

  •   Да наблюдаваме и докладваме ситуацията с човешките права на ромите в България;
  •   Да осигуряваме правна помощ на български граждани от ромски произход в случаи на нарушени човешки права;
  •   Да насърчаваме интеграцията чрез образование и осигуряваме достъп до качествено образование за ромите;
  •   Да подпомагаме икономически неравностойните роми да се интегрират в обществото;
  •   Да разпространяваме информация за случаи на нарушаване на човешките права на ромите;
  •   Да работим като социален медиатор между ромите и местните власти;
  •   Да координираме работата си с други НПО, работещи за интеграцията на ромите в българското общество;
  •   Да популяризирама ромската етнокултура с цел да създадем толерантно отношение към ромите. 

 

ДЕЙНОСТИ

Правни консултации и правна помощ
През 1997 г. ние започнахме като застъпническа неправителствена организация в сферата на човешките права и защита правата и интересите на ромите. Организацията осигуряваше правни консултации и правна помощ в съда на дискриминирани роми. Проблема на етническата дискирминация, която ромите от Северозападна България търпят има две лица. От една страна дискриминацията се осъществява от техните контакти с институциите (Полиция, Социални служби, Бюро по труда, Съд и Прокуратура, Общината), докато от друга страна се осъществява от контактите им с обикновените граждани. Правната практика на организацията за периода от десет години стигна до: осигуряване на правни консултации за около 1500 граждани от ромски произход; регистриране на около 500 жалби за дискриминация; и подпомогнати 63 правни случаи, от които 3 случая стигнаха до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. По време на нашата юридическа работа до 2007 г., ние бяхме подпомагани от Българския хелзинкски комитет (гр. София, България), Европейския център за права на ромите (гр. Будапеща, Унгария), Международна група по права на малцинствата (гр. Лондон, Великобритания), Амнести Интернешънъл (гр. Лондон, Великобритания) и Хюман райтс уоч (Ню Йорк, САЩ).

Образовние
Десегрегационният процес, воден от Сдружение "Организация Дром", започна през юни 2000 г. и основната му идея е да осигурява свободен достъп до качествено образование за ромски деца от изцяло ромския квартал „Нов път” до основните училища в гр. Видин. Относно това, повече може да видите в раздел „Образование”.

Медии
Сдружение „Организация Дром” изработва видео филми, води документални програми по регионалната телевизия и работи тясно с регионални, национални и международни печатни издания. Освен това, ние работим в тясно сътрудничество с национални и международни организации действащи по кампани за човешките права и кампании целящи въвеждането на стратегии и законодателство, което да възприема равното участие на ромите в публичния живот. Относно това, повече може да видите в раздел „Застъпничество”.

Международно сътрудничество
Представители на Сдружение „Организация Дром” вземат участие в международни дейности и поддържат контакт с международни неправителствени организации. В близкото бъдеще, ние смятаме да засилим нашата роля в международната среда чрез трансгранично сътрудничество.