slideshow 1

You are here

Кръгла маса по проект "Равен достъп до жилища за роми в гр. Видин"

Сдружение "Организация Дром", заедно с Български Хелзински Комитет-гр. София проведе на 03 ноември  кръгла маса относно проблемите свързани с правото на ромската общност от гр. Видин до жилища.