slideshow 1

You are here

„Равен достъп до жилища за ромите..."

Събитието на тема  „Равен достъп до жилища за ромите от квартал Нов път в град Видин, история, реалности” организирано от Сдружение "Организация Дром" бе отразено в новинарската емисия на ТВ Видин. 

 

http://http://vidin.tv/bg/news/raven_dostyp_do_jilishta_za_romi.17438.html