slideshow 1

You are here

Кръгла маса от 30.06.2017 г.

Снимки от кръгла маса на тема “Равен достъп до жилища за роми от кв. „Нов път“ – гр. Видин, история, реалности“, организиране като част от дейностите по осъществявания от Сдружение "Организация Дром" в партньорство с Български хелзинкски комитет проект ,,Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин” (Equal access to housing for Roma in Vidin).

 

С финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество“ – гр. Будапеща, Унгария (Foundation Open Society Institute (FOSI), a Swiss charitable foundation within the Open Society Foundations (www.opensocietyfoundations.org)