slideshow 1

You are here

Проект „Равен достъп до жилища за роми ..."

Осигуряването на равен достъп до жилище за ромите от гр. Видин е огромно предизвикателство днес, тъй като проблемът засяга мнозинството от жителите на ромския квартал „Нов път“.

„Организация Дром“ работи повече от 15 години по осигуряването на качествено образование за ромските деца в гр. Видин и Северозападна България и постигна успехи, които достигнаха до важни международни институции и бяха признати от редица международни организации.

Фокусът на нашите дейности сега е свързан с жилищната политика спрямо ромите в гр. Видин. Във връзка с това, се проведе конференция на тема „Равен достъп до жилище за ромите от Видин“в конферентен център на Областна администрация – гр. Видин.

Репортаж за събитието в Телевизия Видин: http://vidin.tv/bg/news/48_ot_jitelite_na_kv_nov_pyt.18075.html