slideshow 1

You are here

Проект READI (2018-2020)

Европейската комисия по програма „Права, равенство и гражданско общество“ финансира проекта Readi „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията”

Организация Дром работи в тясно сътрудничество по този проект с Българския хелзинкски комитет (ръководител на консорциума), неправителствената организация „Ларго“ от гр. Кюстендил, Ромската академия за култура и образование от гр. Сливен и Българската асоциация на съдиите. Целта на проекта беше да се увеличи капацитетът на ромите да се справят с дискриминацията чрез ефективни анти-дискриминационни механизми. Проектът е насочен към увеличаване на капацитета на местните НПО, адвокати, журналисти, учители и местни експерти да използват механизми за равенство. Официалният уебсайт на проекта се намира тук: http://readi.bghelsinki.org/

„Организация Дром“ събра над 70 представители на заинтересовани страни на кръгла маса за добрите практики за интеграция на ромите на 24 юли 2019 г. в гр. Видин.

„Организация Дром“ направи няколко семинара в гр. Видин, за да разясни механизмите за защита от дискриминация; освен това, беше подготвено и видео по темата образование, което може да се намери тук: http://readi.bghelsinki.org/stories/video-desegregation