slideshow 1

You are here

Проект за изграждане на капацитет в партньорство с Български хелзинкски комитет (2018-2020)

Проектът се основава на сътрудничеството между Българския хелзинкски комитет (БХК) и Сдружение „Организация Дром“. През февруари 2017 г., преди инициирането на проекта, подписахме споразумение с БХК за партньорство. Въз основа на това, сдружението стана единственият регионален център за правата на човека в Северозападна България. Сътрудничеството обхваща разследване на регионални инциденти с нарушения на човешките права, сътрудничество с адвокати, правни консултации по случаи на сериозни нарушения на човешките права, сътрудничество за застъпничество пред местните власти по ромски въпроси. Проектът се финансира от Фондации „Отворено общество” и всъщност разширява рамката на съществуващото сътрудничество между двете организации, като осигурява изграждане на капацитет на служителите и доброволците на Сдружение „Организация Дром“.

Като цяло, БХК предостави ценна подкрепа по време на изпълнението на проекта на служителите и доброволците на „Организация Дром“ в три области: изграждане на капацитет за набиране на средства, участие във видеозастъпничество и подобряване на уменията на служителите и доброволците да се справят с проблемите на защитата на правата на човека. Проектът беше ръководен от г-жа Донка Панайотова (председател на Сдружение „Организация Дром“), която работеше на доброволни начала (40 часа/ месечно) по тази инициатива.

а) изграждане на капацитет за набиране на средства – организацията осигури подготовка на 10 участника в това обучение – 3 служители и 7 доброволци, които получиха специализирани знания и умения за писане на проекти за международни донори.

б) участие във видеозастъпничество – подготовка беше осигурена на 10 участника – 4 служители и  6 доброволци. Целта на обучението беше да се осигури капацитет за по-ефективна кампания и комуникация.

в) защита на човешките права – обучението беше проведено от д-р Красимир Кънев, председател на БХК, който осигури специфично обучение за 15 участника в гр. Видин през лятото на 2019 г., докато през есента на 2019 г. в гр. София беше проведена втора сесия. 

За този проект, Сдружение „Организация Дром“ нае юрист на почасова работа, който осигури правни консултации и работи в тясна връзка с експертите от БХК.