slideshow 1

You are here

РАБОТЕН СЕМИНАР

12 юни 2023 г.

„ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ“

8-9 юни, гр. Видин

Сдружение „Организация Дром“ реализира семинар в гр. Видин на 8-9 юни в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет.

Участие взеха над 30 представители на местни власти, служители в структури на местна и държавна администрация, учители от региона, експерти, свързани с темата на семинара, психолози и юристи от Видинската адвокатска колегия. Сред лекторите на семинара бяха д-р Красимир Кънев, председател на УС на Българския хелзинкски комитет, който представи темата за престъпленията от предразсъдъци и механизмите за борбата с тях, а също така и темата за докладването на език на омраза и престъпления от омраза.

В центъра на семинара беше презентацията на адв. Таня Кълцева (юридически експерт към „Организация Дром“), която представи докладът „Регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езикът на омразата и престъпленията от предразсъдъци: Община Видин“, публикуван в края на април 2023 г.

Сред интересните теми на семинара попадна и представянето на проучване на българските медии относно отразяването на уязвими групи в периода между януари и февруари 2023 г. от доц. Иво Инджов (външен експерт към „Организация Дром“) и г-н Румян Русинов (външен експерт към „Организация Дром“), което предизвика интересна дискусия в залата. И не на последно място, г-н Димитър Тодоров (бивш експерт към Комисия за защита от дискриминация – гр. Видин) представи преглед на мерките за противодействие на проявите на нетолерантност на местно ниво. Г-жа Мариела Савкова модерира събитието, умело насочвайки участниците към умерена дискусия.

 

 

 

Телевизионен репортаж за събитието, „Заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците” – Телевизия Видин (vidin.tv)