slideshow 1

You are here

Пресконференция на „Организация Дром“ в София

19 Юли 2023 г.

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА „Организация Дром“ в София

 

На 18 юли 2023 г. Българският хелзинкски комитет и Сдружение „Организация Дром“ представиха проучване и доклад Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии“.

 

В пресконференцията участваха доц. д-р Иво Инджов – автор на доклада от изследването, Румян Русинов – политолог и експерт по малцинствени проблеми, адвокат Таня Кълцева, представител на „Организация Дром“, Красимир Кънев – председател на Българския хелзинкски комитет.

Изследването се фокусира върху анализ на съдържанието на 13 медии в България – телевизии, радио, новинарско-аналитични сайтове и вестници за периода януари-февруари 2023 г. Целта е да се изследва образът в българските медии на традиционните малцинствени групи в българското общество и на специфични уязвими групи – ЛГБТИ, мигранти от Близкия Изток, от Северна Африка, както и от Украйна, преминаващи или пребиваващи в страната. Изследването обръща специално внимание на употребата на език на омразата (враждебна реч) спрямо тези групи в медиите. В хода на мониторинга са селектирани общо 739 публикации.

Авторът отбелязва, че преобладават материалите тип новина, броят на материалите, които целят да вникнат в дълбочина в проблемите и душевността на представителите на малцинствените и уязвимите групи са малко. Един от основните изводи на проучването е, че като цяло медиите, особено двете големи частни телевизии и обществените медии, както и някои новинарско-аналитични сайтове, спазват професионалната журналистическа етика при отразяване на информация свързана с “различните” в обществото.

Според данните от изследването, българските медии най-често предлагат информация, свързана с мигрантите от Близкия изток и Северна Африка – 465 публикации – 63% от общия брой попаднали в изследването публикации. Тези материали са два пъти повече от материалите за всички останали за малцинствени и уязвими групи, взети заедно. Публикациите за мигрантите от Украйна са относително малко – 4%.

Селектирани са 99 публикации за роми (13% от изследваната съвкупност). В сравнение с медийния образ на ромите от предходни проучвания прави впечатление, че през 2023 г. в съдържателен план езикът на медиите спрямо ромите се характеризира със сравнително по-внимателни изрази, дехуманизацията на ромската общност, сатанизирането й, разобличаването и заклеймяването й като проблем за страната, обидни заключения за целия етнос, характерни доскоро, вече са значително редуцирани. В публикациите е намаляло количествено и качествено провокирането на омраза и насилие, както и приписването на вина за повечето несполуки на прехода. Все пак трябва да се отбележи, че рязката смяна в медийното отразяване на тази етническа група не води към положително отношение, а основно към редуциране на количеството публикациите по „ромската“ проблематика плюс известни качествени подобрения в информирането. При съпоставката на данните от 2023 г. с тези от 1997 г. и 2019 г.специално за трите вестника с най-голям тираж се откроява намаленият брой на публикациите за роми. Всички тези тенденции водят и до един от важните изводи, макар и “направен с голяма доза предпазливост” – по думите на автора на изследването, а именно, че напоследък „ромската“ тема определено не е в основния фокус на медийното внимание.

За представители на ЛГБТИ общността и за нея като цяло са регистрирани общо 89 публикации в периода на мониторинга. Половината от тях имат неутрален информационен тон. В другата половина, регистрирана почти изцяло в няколко вестника и сайта, се откриват изрази като: „брутална джендър-измама“, „содомски скакалци“, „джендърско объркване“, „брюкселска обсесия по джендър-идеологията“, „ревизия на биологията и нормалното“ и др.

 

В тези публикации ЛГБТИ хората са представяни като заплаха за обществото, за нормалността, за бъдещето на страната: „извращение и патологии, които все по-открито посягат и към децата ни“, „последователно и настъпателно поведение – вече са завладели университетите, скоро и в училищата, да се готвят детските градини“; „Индоктринират мозъците на младите“; „Джендър поклонници, защитници на педофилията“; „Факт е, че с парите на глобалния злодей Джордж Сорос и неговата световна мрежа на мрака се правят опити срещу жълти стотинки да се купуват душите и съвестите на преподаватели и студенти“.

“Всъщност това отношение, този стил и похвати на отразяване на групата – стигматизация, дехуманизация, сатанизиране, представяне като проблем и заплаха за устоите на страната много наподобяват отношението, стила и начина, по който редица медии отразяваха ромската тема до неотдавна. Фактът, че ромите отскоро почти не попадат във фокуса им, а вместо тях на прицел е взета ЛГБТИ общността (или „джендърите“, както вече нарицателно ги представят в подобен род медии), която бива стигматизирана, дава основание за предположението, че има смяна на „мишената“. Отровните медийни стрели вече са насочени в друга посока.”, се казва в доклада.

 

Медийното проучване и докладът “ЛГБТИ – НОВАТА МЕДИЙНА МИШЕНА ВМЕСТО РОМИТЕ? (ОБРАЗЪТ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ)”са поръчени от Сдружение “Организация Дром” в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUAL TOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027 г.) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет.