slideshow 1

You are here

Разпространение на доклада „Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии“

23 август 2023

 

Разпространение на доклада Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии“

 

Срещата беше организирана в гр. Видин от Сдружение „Организация Дром“ в рамките на проект „РАВНИ ЗАЕДНО“, изпълняван в сътрудничество с Български хелзинкски комитет и други неправителствени организации от България, както и с партньор от Швеция.

Срещата се състоя на 23 август и включи 12 представители на местни телевизия, радио, вестници и електронни платформи. Целта на срещата беше да се представи нов доклад на „Организация Дром“ с автор доц. Иво Инджов.

Срещата започна с кратко представяне от Донка Панайотова на работата на неправителствената организация – настоящи дейности и бъдещи планове. След това, г-жа Панайотова представи накратко проекта „РАВНИ ЗАЕДНО“ – мисия, дейности и резултатите до момента. Адв. Таня Кълцева след това направи представяне на идеята за изследването, основните източници, методи на анализ и оценка на доклада на доц. Инджов.

Журналистите посрещнаха добре резултатите от доклада, а също така и представиха положителни коментари и предложения, които бяха приети от организаторите на срещата. Журналистите обобщиха, че докладът представя интересни резултати предвид това, че негативният фокус на медиите е изместен от ромите, както е било преди две десетилетия. Днес, медийният фокус е насочен към други малцинства. Срещата приключи с предложение на журналистите от Видин да се направи подобно изследване в близко бъдеще, за да се потвърди влиянието върху българското общество на медийните източници.