slideshow 1

You are here

Равни права за ромите

На 02.09.2014 г. се проведе заключителна конференция по проект "Равни права за ромите". 

Проектът предостави безплатни правни консултации на над 150 граждани от ромски произход и социално слаби лица. Проведоха се обучения свързани с теми, като: права на човека, права на европейския граждани, дискриминация, конституция, език на омразата и др. в с. Арчар, гр. Белоградчик, гр. Брегово, гр. Димово, гр. Дунавци и гр. Видин. Единственият за региона „Център по медиация“ бе установен и функционира успешно през изминалата година.

Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с основни цели:

  • Да подобри информацията и разбирането за права на човека;
  • Да насърчава и защитава основните права на човека;
  • Да ограничи расизма и ксенофобията в българското общество.

 

Проект „Равни права за ромите” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

www.ngogrants.bg