slideshow 1

You are here

„Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-2015“

 През новата учебна година Сдружение „Организация Дром“  с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ продължава изпълнението на проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин“.

Проекта си поставя за основна задача да:

  • Осигури достъп до качествено образование на ромските деца от най-бедният регион на България;
  • Да включи ромските родители  в училищния живот на децата;
  • Да повиши вниманието върху интегрираното и качествено обучение на ромските деца;
  • Да утвърди Видинския модел на десегрегация. 

И през новата учебна година, основно място в проекта заема организирането и провеждането на допълнителни групи за подготовка на учениците за успешно представяне на държавните зрелостни изпити. В допълнение към тези групи ще бъдат сформирани и групи за ограмотяване за учениците от начален курс на обучение.

Получилият популярност регионален вестник „Знание“ и клубовете „Млад журналист“ ще отразяват новините в училищата партньори, както и ще представят бита и обичайте на роми и не роми, и ще е нашето средство за преодоляване на различията и опознаване на другият.

Новост в проектните дейности ще е провеждането на обучения и беседи с гимназисти, относно тяхното кариерно развитие, за тази цел ще се създадат клубове „Моето бъдеще“ в училищата партньори по проекта.

В края на годината, ще бъде организиран и летен лагер за най-добре представилите се ученици през изминалата година.

 

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива.

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.