slideshow 1

You are here

Равен достъп до жилища за ромите в гр.Видин (2016- днес)

През есента на 2016 г., Сдружение „Организация Дром“ започна проект на тема „Равен достъп до жилища за ромите в гр. Видин“, финансиран от Програма „Инициатива за човешки права“ на Фондации „Отворено общество“. Целта на проекта е да създава осведоменост сред ромите в гр. Видин и обществото като цяло за човешките права, свързани с осигуряването на жилище.

Проект за магазин „Хелзинки“ в гр. Видин (2019-днес)

Проектът се финансира от Helsinki Deaconess Institute и Емаус Хелзинки и се управлява от Сдружение “Организация Дром“ от гр. Видин. Организацията последва модела на Емаус, за да създаде магазин за втора ръка в града. В края на февруари 2019 г. международните партньори от Хелзинки, посетиха гр. Видин, за да подкрепят подготвителната работа за магазина. „Организация Дром“ нае площ за магазин (около 130 м2) на отлично място, точно срещу голям хипермаркет в гр. Видин. Международният партньор дарява дрехи и други предмети, които се продават в магазина.

Проект за изграждане на капацитет в партньорство с Български хелзинкски комитет (2018-2020)

Проектът се основава на сътрудничеството между Българския хелзинкски комитет (БХК) и Сдружение „Организация Дром“. През февруари 2017 г., преди инициирането на проекта, подписахме споразумение с БХК за партньорство. Въз основа на това, сдружението стана единственият регионален център за правата на човека в Северозападна България.

Проект READI (2018-2020)

Европейската комисия по програма „Права, равенство и гражданско общество“ финансира проекта Readi „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията”

Pages