slideshow 1

You are here

„Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-2015“

 През новата учебна година Сдружение „Организация Дром“  с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ продължава изпълнението на проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин“.

Проекта си поставя за основна задача да:

Равни права за ромите

На 02.09.2014 г. се проведе заключителна конференция по проект "Равни права за ромите". 

Проектът предостави безплатни правни консултации на над 150 граждани от ромски произход и социално слаби лица. Проведоха се обучения свързани с теми, като: права на човека, права на европейския граждани, дискриминация, конституция, език на омразата и др. в с. Арчар, гр. Белоградчик, гр. Брегово, гр. Димово, гр. Дунавци и гр. Видин. Единственият за региона „Център по медиация“ бе установен и функционира успешно през изминалата година.

Равен шанс: достъп до средно образование

Програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ на

Фондация "Тръст за социална алтернатива" за 2014-2015г.

 

Програмата има за цел да осигури транспортни карти, учебници и помагала, материали за професионално обучение, и при необходимост, наем за общежитие или квартира.

Критериите за подбор на учениците:

1. Младеж, посещаващ училище, гимназиална степен в VIII – XII клас;

2. Мотивация на ученика;

3. Социално слабо/ бедно семейство;

Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”

Проекта има два основни фокуса – социално включване и създаване на работни места.

Има за цел да интегрира ромите чрез заетост и възможности за развитие в селските райони чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачество, с финансова подкрепа за ромските семейства.

Pages