slideshow 1

You are here

ЛГБТИ – Новата медийна мишена вместо ромите? Образът на малцинствените и уязвимите групи в българските медии

23/06/2023

ЛГБТИ – НОВАТА МЕДИЙНА МИШЕНА ВМЕСТО РОМИТЕ? ОБРАЗЪТ НА MАЛЦИНСТВЕНИТЕ И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ e доклад, създаден в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUAL TOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027 г.) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет в партньорство със сдружение „Организация Дром“, и други организации. Докладът има за цел да проучи как българските медии представят традиционни малцинствени групи, специфични уязвими групи като ЛГБТИ, както и мигранти от Близкия изток, Северна Африка и от Украйна, преминаващи или пребиваващи в страната. Изследването на медиите между януари и февруари 2023 г. обръща особено внимание на използването на реч на омразата срещу тези групи.